head-banhardsumlan207
วันที่ 28 พฤษภาคม 2024 8:50 AM
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนบ้านหาดสำราญ มิตรภาพที่ 207
โรงเรียนบ้านหาดสำราญ มิตรภาพที่ 207
หน้าหลัก » คลิปกิจกรรม » การแสดงรำกลองยาว ของนักเรียนบ้านหาดสำราญ มิตรภาพที่207

การแสดงรำกลองยาว ของนักเรียนบ้านหาดสำราญ มิตรภาพที่207

อัพเดทวันที่ 11 พฤศจิกายน 2020

การแสดงรำกลองยาว ของนักเรียนบ้านหาดสำราญ มิตรภาพที่207 เป็นการให้นักเรียนได้สืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย และผู้ชมยังได้รับชนอย่างเพลิดเพลิน

คลิปกิจกรรม ล่าสุด
Banner 1
Banner 2
Banner 3
Banner 4