head-banhardsumlan207
วันที่ 21 มิถุนายน 2024 10:03 AM
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนบ้านหาดสำราญ มิตรภาพที่ 207
โรงเรียนบ้านหาดสำราญ มิตรภาพที่ 207
หน้าหลัก » ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน ทางโรงเรียนได้รวบรวมข้อมูลข้องนักเรียนในโรงเรียนไว้ เพื่อเก็บเป็นฐานข้อมูล เพื่อให้ทราบว่าจำนวนนักเรียนมีจำนวน และจำนวนนักเรียนชายและหญิง

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0 0 0 0
อบ.2
5 8 13 1
อบ.3
3 3 6 1
รวม อบ.
8 11 19 2
ป.1
9 7 16 1
ป.2
4 7 11 1
ป.3
4 5 9 1
ป.4
7 3 10 1
ป.5
7 7 14 1
ป.6
5 6 11 1
รวมประถม
36 35 71 6
รวมทั้งหมด
44 46 90 8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

 

Banner 1
Banner 2
Banner 3
Banner 4