head-banhardsumlan207
วันที่ 22 เมษายน 2021 5:11 PM
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนบ้านหาดสำราญ มิตรภาพที่ 207
โรงเรียนบ้านหาดสำราญ มิตรภาพที่ 207
หน้าหลัก » ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน ทางโรงเรียนได้รวบรวมข้อมูลข้องนักเรียนในโรงเรียนไว้ เพื่อเก็บเป็นฐานข้อมูล เพื่อให้ทราบว่าจำนวนนักเรียนมีจำนวน และจำนวนนักเรียนชายและหญิง

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0000
อบ.2
58131
อบ.3
3361
รวม อบ.
811192
ป.1
97161
ป.2
47111
ป.3
4591
ป.4
73101
ป.5
77141
ป.6
56111
รวมประถม
3635716
รวมทั้งหมด
4446908
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

 

Banner 1
Banner 2
Banner 3
Banner 4