head-banhardsumlan207
วันที่ 16 พฤษภาคม 2021 6:10 PM
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนบ้านหาดสำราญ มิตรภาพที่ 207
โรงเรียนบ้านหาดสำราญ มิตรภาพที่ 207
หน้าหลัก » นานาสาระ » ความคิดเพื่อชีวิตมีความสุข

ความคิดเพื่อชีวิตมีความสุข

อัพเดทวันที่ 31 มกราคม 2021

ความคิดเพื่อชีวิตมีความสุข

 

ความคิด 

ความคิด  มีการวิจัย เกี่ยวกับสมองของ มนุษย์เรา ว่า ในสมองของคนเรา ทุกๆ นาที มีความคิดถึง 50 ความคิด ทุกๆ ชั่วโมงมี 3000 ความคิด และ ทุกๆ วัน มีความคิด กว่า 70,000 ความคิด ไม่น่าเชื่อใช่ไหมครับ วาดสมองของคนเรา

จะมีเรื่องคิดอะไรมากขนาดนั้น นี่เป็นเรื่อง มหัศจรรย์ ที่พระเจ้าสร้างสมองของมนุษย์ แต่ถ้าว่า พระเจ้า สร้างให้เรา ทุกคน มีหนึ่งสมอง ที่มี ประสิทธิภาพ อย่างเท่าเทียมกัน คำถามคือ ทำไม บางคน จึงประสบความสำเร็จ แต่

กับอีกบางคน ประสบกับความล้มเหลว นั่นแสดงว่า คนที่ประสบความสำเร็จ

เขาเรียนรู้ที่จะดึงเอาความคิดที่ดีๆ ใน มาใช้ ให้เกิดประโยชน์ และเลือกที่จะ ไม่ตอบสนอง ความคิดที่ไม่ดี ในสมองของเขานั่นเอง ส่วนคนที่ประสบความล้มเหลว เขาไม่ได้เรียนรู้ ที่จะดึงเอา ความคิดที่ดีๆ มาต่อยอดมา

ปฏิบัติ หรืออาจจะ นำความคิดที่ไม่ดีนัก หรือไม่ดีเลย ให้มีอิทธิพลในชีวิตของเขา สมองของเรา เปรียบเสมือน เรืออวน ของชาวประมง พี่ออกไปลาบ ทั้งคืน

และในวันนั้น ก็ติดตา มาทุกชนิด แล้วพอลากขึ้นมาถึงฝั่ง ชาวประมงก็จะนั่งคัดแยก เอาแต่ปลาที่ดี ส่วนปลาที่ ไม่สู้ดีนั้น ก็จะทิ้งไป ความคิดในสมองของเราก็เช่นกัน มีทั้งดีและไม่ดี ฉะนั้นเราต้องใช้เวลา ในการคัดแยกและ

เลือกเอาแต่ส่วนที่ดี มาคิด มาพัฒนา หากเราจะลองสังเกต ตัวเราเอง ใน บางวันเรา ก็ มีความทุกข์

และ ใน บางวันเราก็มีความสุข แสดงให้เห็นว่า วันที่เรามีความสุข คือวันที่เรา เลือกนำสิ่งที่ดีความคิดที่ดี มาคิด และมาปฏิบัติ ส่วนวันไหนที่เรามีความทุกข์ นั่นคือวันที่เรา ตอบสนองในความคิดที่ไม่ดีในสมองของเรา และ

รีบร้อน ไม่รอบคอบ วิ่งตามสถานการณ์การตัดสินใจเลือก จึงขาดสติ โฟกัสที่ ขนาด ของ ปัญหา มากกว่า ต้นตอของปัญหา บทความ 8 ความคิด ชีวิต มีสุข นี้จะช่วยให้เรา จัดการ กับความคิด ของเรา อย่างดียิ่งขึ้น ผลลัพธ์คือชีวิตที่ เปี่ยมสุข มากกว่าเดิม

  • ข้อคิดที่ 1 คิดในสิ่งที่ สิ่งที่จริง

คือการคิดที่ มีข้อมูลความจริง เป็นองค์ประกอบหลักในการตัดสินใจ ก่อนที่จะพูด และก่อนที่จะทำอะไรลงไป การมีข้อมูลความจริงมากที่สุด ทำให้ ผิดพลาดน้อยที่สุด

  • ข้อคิดที่ 2 คิดในสิ่งที่น่านับถือ

คือการคิด ในมุมมอง ที่ว่า เรามีดีต่างกัน มีจุดอ่อนจุดแข็งที่ต่างกัน เราอาจจะเก่ง บางเรื่อง และเราอาจจะด้อยบางเรื่อง เพราะเราไม่ได้เก่งไปทุกเรื่อง ดังนั้นเราต้องฉลาด ที่จะเรียนรู้จากผู้อื่น และให้เกียรติ ผู้อื่น โดยคิดว่าเขาดีกว่าเรา ในบางเรื่อง

  • ข้อคิดที่ 3 คิดในสิ่งที่ยุติธรรม

กรอบความคิดนี้ มาจากท่าที ของการ เอาใจเขามาใส่ใจเรา ก่อนที่เราจะพูดถึงบุคคลที่ 3 ในทางที่ นินทาว่าร้าย ใส่ร้ายป้ายสี โดยที่เขาไม่มีโอกาส รายการที่จะสื่อสาร อธิบาย เกี่ยวกับเรื่องนั้นๆ นั่นหมายถึง การที่เราไม่ให้ความยุติธรรม บุคคลที่เรากล่าวถึง และก่อนที่เราจะทำ อะไร เราควรคำนึงถึง ความยุติธรรม ความซื่อตรง สิ่งนี้จะช่วยให้เรา เป็นมิตรกับทุกคน ได้อย่างดี

  • ข้อคิดที่ 4 คิดในสิ่งที่บริสุทธิ์

มีคำกล่าวไว้ว่า แค่คิดก็บาปแล้ว ดังนั้น สิ่งชั่วร้ายเริ่มต้นจากความคิด หากเราจัดการและควบคุมความคิด ของเรา ให้อยู่ในทางที่บริสุทธิ์ ก็ จะเป็นการ ตัดไฟก่อนต้นลม และหาก ทุกคน มองผู้อื่น ด้วยความบริสุทธิ์ใจ ลองคิด ดูว่า สังคม ของเรา จะน่าอยู่ เพียงใด แต่ไม่มีข่าว เรื่องของการ ข่มขืน และการล่วงละเมิดละเมิดทางเพศ ตามข่าวคราว ที่เรา ได้ยินได้ฟัง อย่างหนาหู ในปัจจุบันนี้

  • ข้อคิดที่ 5 คิดในสิ่งที่น่ารัก

กรอบความคิดนี้ ไม่ได้หมายถึง คนที่หน้าตาน่ารักน่าเอ็นดู เราจัง จะรักเขา แต่หมายถึง การใช้ หัวใจ ในการปฏิบัติ ต่อผู้อื่น ในพระคัมภีร์ไบเบิล ของชาวคริสเตียน ได้ กล่าวไว้ เกี่ยวกับ ความรักว่า ความรักนั้นทนได้ทุกอย่างแม้ความผิดของ ผู้อื่น ดังนั้นหากเรา ใช้ความรักเป็นพื้นฐาน ในการใช้ชีวิต กับคนในครอบครัว คนที่เรารัก คนรอบข้าง หรือแม้แต่ในที่ทำงาน ก็จะเกิดความรักความสามัคคี ร่วมแรงร่วมใจเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ย่อมทำให้ เป้าหมาย ที่มีร่วมกันนะบรรลุ ถึงความสำเร็จ

  • ข้อคิดที่ 6 คิดในสิ่งที่เป็นพระคุณ

สิ่งที่น่าปรารถนาที่สุดในตัวของมนุษย์เรา มีความกตัญญู คน คนแบบนี้ ตกน้ำไม่ไหล รูปที่มีใจกตัญญูต่อบิดามารดา ชีวิตของเขา จะ ยาวนาน จะไปดีมาดี อะไรก็เจริญก้าวหน้า แต่ส่วนคนที่อกตัญญูทรยศไม่จงรักภักดีนั้น ก็

เหมือนคำสุภาษิตไทยที่กล่าวไว้ว่า ซื่อกินไม่หมดคดกินไม่นาน สิ่งใดก็แล้วแต่ ที่เราได้วางไว้ไม่ว่าจะร้ายหรือดี เราย่อมได้เก็บเกี่ยว ในวันข้างหน้า หากเรา ความซื่อสัตย์ สุจริต สิ่งเหล่านี้

ก็จะตกทอดสู่ ลูกหลานเหลนโหลน ของเราและหากเราไม่หวานสิ่งที่เป็นความชั่วร้าย ลูกหลานเหลนโหลนของเราก็จะพลอยได้รับผลกรรม

ไปด้วย กรอบความคิด ในสิ่งที่เป็นพระคุณนั้น จึงเป็นคุณสมบัติ ของผู้ดี หากไม่มีราก บัว ที่ชอนไชอยู่ในโคลน ไม่มี ใบบัว ที่ทำหน้าที่ รับแสง สังเคราะห์แสง ไม่มีก้านบัว ที่ยืดยาว ชูให้ดอกบัว สูงขึ้นเหนือน้ำ ก็ย่อมจะไม่มี

ดอกบัว เบ่งบาน สวยงามอยู่ ริมบึงนั้น ดังนั้นเมื่อเราได้ดิบได้ดี อย่าลืมผู้ที่สนับสนุนเรา อย่าลืมผู้ที่อยู่เบื้องหลังของเรา

  • ข้อคิดที่ 7 คิดในสิ่งที่ดี

ไม่มีใครไม่เคยทำผิดทำพลาด เราเองก็เคยทำผิดพลาด ในหลายๆ เรื่อง เช่นเดียวกับ คนอื่น ไม่มีใครทำผิดต่อเรา ทำพลาดพลั้ง มอบหมายงานให้ รับผิดชอบ กลับทำไม่สำเร็จ มิหนำซ้ำ ทำให้เสียหาย

ดังนั้น กรอบความคิดนี้ จะช่วยให้เรามีท่าที แห่งการให้โอกาส มองถึงส่วนดีของเขา

ที่เขาเคยทำ อยากให้เป็นเหมือน สุภาษิตที่บอกว่า ทำดี 7 ครั้ง ทำพลาดครั้งเดียว ความดีที่เคยทำก็ลืมหมด ในพระคัมภีร์ไบเบิล ชาวคริสเตียน เคยพูดเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่า

จงเชื่อในส่วนดี ของคนที่เรารักอยู่เสมอ และมีความหวัง ใจ ในเขา คำพูดของเรา ควรจะเป็นคำพูดให้ความหวังให้กำลังใจ

แกเขา เพื่อเขาจะได้ลุกขึ้นสู้ลุกขึ้นปรับปรุงพัฒนา เราไม่ควรใช้คำพูดซ้ำเติม ในความล้มเหลวของคนอื่น ในความผิดพลาดของคนอื่น อย่าลืมว่า กว่าที่จะมีความสำคัญ

ที่ดีต่อกัน เราใช้คำพูดเป็นหมื่นเป็นแสนคำ เราลงทุน เวลาและทรัพยากรเป็นอย่างมาก จงอย่าให้คำพูด ไม่กี่คำของเรา ทำให้ความสัมพันธ์อันดีระหว่างเรากับเขาสิ้นสุดลง

  • ข้อคิดที่ 8 คิดในสิ่งที่ น่ายกย่องสรรเสริญ

คนไทยมักเป็นคนที่ปากแข็งปากไม่ตรงกับใจ เราถูก วัฒนธรรมและสังคมหล่อๆ ให้เป็นเช่นนั้น กล้าที่จะบอกสิ่งที่อยู่ในใจออกมาตรงๆ แต่มัก ตำหนิวิพากษ์วิจารณ์มากกว่าชื่นชม ยกย่องคนอื่น

ดังนั้นไม่มีใครชอบคำด่า ชอบคำตำหนิ อยู่ตลอดเวลา เราเอง ยังชอบให้คนชมเรา เพราะมันทำให้เราเกิดความมั่นใจ ถูกใจ ว่าเรานั้นเป็นคนที่มีค่า

ในสายตาของคนที่เราแคร์หรือคนที่เรารัก การพูดเช่นนี้ไม่ได้ต่อต้าน ในการพูดตรงไปตรงมา สิ่งใดเป็นความจริง ก็ต้องพูดตามสิ สิ่งใด ที่ไม่จริง ก็ต้องพูดว่าไม่จริง นั่นคือความถูกต้อง

หากเราแต่งงาน กับคนที่ เคี่ยวเข็ญตลอดเวลา ต้องอยู่ในกฎระเบียบตลอดเวลาต้องนอนเวลานี้ต้องตื่นเวลานี้ต้องกินข้าวเวลานี้มีกฎระเบียบบังคับตลอดเวลา เราคงจะอึดอัด

และคงจะไม่มีความสุขแน่เหมือนคำที่กล่าวว่าคับที่อยู่ได้คับใจอยู่ยากดังนั้น ความถูกต้องจำเป็นต้องใช้ควบคู่กับความรัก ก็จะทำให้ เกิดความสุข

เรื่องราวอื่น ๆ ที่น่าสนใจ  อาหารไทย

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook

นานาสาระ ล่าสุด
Banner 1
Banner 2
Banner 3
Banner 4