head-banhardsumlan207
วันที่ 24 มิถุนายน 2024 8:29 PM
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนบ้านหาดสำราญ มิตรภาพที่ 207
โรงเรียนบ้านหาดสำราญ มิตรภาพที่ 207
หน้าหลัก » ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

ติดต่อเรา โรงเรียนบ้านหาดสำราญ มิตรภาพที่ 207 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต 2 ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 11 ต.คลองตาคต อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120
สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเตมได้ที่ เบอร์โทร : 032-355-183

แผนที่โรงเรียน

Banner 1
Banner 2
Banner 3
Banner 4