head-banhardsumlan207
วันที่ 28 เมษายน 2024 10:52 AM
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนบ้านหาดสำราญ มิตรภาพที่ 207
โรงเรียนบ้านหาดสำราญ มิตรภาพที่ 207
หน้าหลัก » ข่าวประชาสัมพันธ์ » คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมส่งผ.อ. สังคม ไปยัง ณ โรงเรียนชุมชนวัดเจ็ดเสมียน

คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมส่งผ.อ. สังคม ไปยัง ณ โรงเรียนชุมชนวัดเจ็ดเสมียน

อัพเดทวันที่ 30 กันยายน 2020

ต้อนรับคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ตัวแทนคณะกรรมการสถานศึกษาของ โรงเรียนบ้านหาดสำราญ มิตรภาพที่ 207 มีความยินดียิ่ง ร่วมส่งผ.อ. สังคม รุ่งเรือง ไปยัง ณ โรงเรียนชุมชนวัดเจ็ดเสมียน และขอขอบคุณทางโรงเรียนชุมชนวัดเจ็ดเสมียน ที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีในการนี้ด้วยค่ะ

ต้อนรับคณะครู

ข่าวประชาสัมพันธ์ ล่าสุด
Banner 1
Banner 2
Banner 3
Banner 4