head-banhardsumlan207
วันที่ 21 มิถุนายน 2024 10:02 AM
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนบ้านหาดสำราญ มิตรภาพที่ 207
โรงเรียนบ้านหาดสำราญ มิตรภาพที่ 207
หน้าหลัก » บุคลากร

บุคลากร

บุคลากร

นายสังคม รุ่งเรือง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : –

นางสายสุณีย์ เพ็งหนองโพธิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย

นางบุญจันทร์ แสงสุข
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ

นางสาวจีรพา ชาวบางน้อย
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : –

นางสาวธัญชนก ฉลาดรอบ
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ

นางสาวยุพิน จันทร์เพ็ชร์
เจ้าพนักงานธุรการ
กลุ่มสาระ ฯ : –

Banner 1
Banner 2
Banner 3
Banner 4