head-banhardsumlan207
วันที่ 11 พฤษภาคม 2024 11:06 AM
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนบ้านหาดสำราญ มิตรภาพที่ 207
โรงเรียนบ้านหาดสำราญ มิตรภาพที่ 207
หน้าหลัก » กิจกรรมโรงเรียน » นักเรียนโรงเรียนบ้านหาดสำราญ ฯ ร่วมกันประดิษฐ์กระทง

นักเรียนโรงเรียนบ้านหาดสำราญ ฯ ร่วมกันประดิษฐ์กระทง

อัพเดทวันที่ 13 พฤศจิกายน 2020

ประเพณีลอยกระทง นักเรียนโรงเรียนบ้านหาดสำราญ ฯ ร่วมอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง ร่วมกันประดิษฐ์ตกแต่กระทงที่ทำจากวัสดุธรรมชาติ

ประเพณีลอยกระทง ประเพณีลอยกระทง ประเพณีลอยกระทง

 

กิจกรรมโรงเรียน ล่าสุด
Banner 1
Banner 2
Banner 3
Banner 4